Summerschool NL | Ontwikkel2b

Summerschool NL time out...


Transfer tijd

Na een kleine 15 jaar Accordeonkamp/ Summerschool NL is het tijd voor een pauze. Het aanboren van nieuwe kennis, doelgroepen en visievorming vraagt tijd.

Wanneer een stevige basis is gelegd zal de site geactualiseerd worden.


Check Ontwikkel2b voor persoonlijk advies, scholing en efficacy training.